Plivački klub „Olymp” Banja Luka

Zvanično ime kluba: Plivački klub „Olymp” Banja Luka
Adresa: Veljka Mlađenovića bb (Gradski olimpijski bazen), 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 65 256 222 (generalni sekretar)
Fax: +387 51 456 452
Mobilni telefon: +387 65 725 050 (sportski direktor)
E-mail: plivackiklubolymp@gmail.com
Web-sajt: www.pkolymp.com
Račun broj: 5520230002592037 kod Addiko Bank a.d.
JIB: 4401567470007
Datum upisa u registar: 18. januar 2002. godine
Upisni organ: Osnovni sud u Banjoj Luci
Organizacioni oblik: Udruženje građana
Osnovna djelatnost: Razvoj plivačkog sporta
Odgovorna lica: Mladen Čeko-predsjednik, Miodrag Čeko-sportski direktor