Radost prvih zaveslaja!

Svim zainteresovanim licima u životnoj dobi između 4 i 18 godina Olymp nudi početnu, srednju i naprednu plivačku obuku prilagođenu njihovom uzrastu, mogućnostima i ambicijama.

Zbog  praktičnih razloga, polaznici su  podijeljeni u grupe sličnog uzrasta – u načelu 4-10  i 11-18 godina starosti. U grupe se ravnomjerno raspoređuju i djevojčice i dječaci.

Kroz sistematski i profesionalno vođen program obuke, Olymp omogućava svakom polazniku škole plivanja da na zdrav  i siguran način savlada vještine plivanja, te da organizovanim boravkom u vodi doprinese svom fizičkom zdravlju i razvoju. Sve to uz zdravo druženje i na zabavan način.

Puna obuka plivača se odvija kroz cikluse u trajanju po 6 mjeseci.

Ciljevi obuke su:

 • savladavanje 4 osnovne tehnike plivanja
 • plivački start
 • plivački okreti
 • tehnike podvodnog plivanja
 • ronjenjenje
 • savladavanje otpora (ispravan položaj tijela u vodi)
 • ispravno ponašanje na vodi i u vodi
 • razvijanje pozitivnog odnosa do vode kao prostora
 • prepoznavanje talenata i priprema za uključivanje u takmičarsko plivanje
 • u zavisnosti od uzrasta, polaznici će naučiti i/ili steći ispravne navike u vezi ishrane, primpreme za trening, ponašanja nakon treninga i slično
 • učestvovaće, ako žele, na plivačkim takmičenjima

Lica starija od 18 godina,  koja žele popraviti svoju tehniku plivanja, poboljšati svoju kondiciju i zdravlje, ili žele koristiti savjete i iskustvo profesionaknih trenera mogu to  uraditi u okviru programa korektivnog plivanja.

U pripremi

ŠKOLA PLIVANJA “OLYMP 1”

Ovo je početna grupa škole plivanja. Plivač treba biti u stanju da „pliva“ – odnosno da savlada razdaljinu od 25m!

Treneri: Milana Ranitović, Predrag Savić, Aleksandar Branković

 PLIVAČKA ŠKOLA “OLYMP” 1
MILANA, PREDRAG ALEKSANDAR
UZRAST 5-8 7-18
ČASOVA SEDMIČNO 3 3
TEHNIKE x x
SKOKOVI x x
OKRETI x x
RONJENJE x x
IGRE U VODI x
TEST “ŠTA SMO NAUČILI” x x
TEST “TAKMIČENJE” x
DIPLOMA x x

 

ŠKOLA PLIVANJA “OLYMP 2”

Plivač u ovu grupu dolazi nakon završene obuke u početnoj školi  plivanja “Olymp 1” (grupa Milana).   Težište obuke je na učenju 4 takmičarske tehnike plivanja, na vježbanju starta i tehnika plivačkih okreta. Želimo da djeca uživaju u ovom precesu, a da se ciljevi ostvare kroz rad i zabavu. Ako trener procijeni da je plivač sposoban i zainteresovan, te uz saglasnost roditelja, moguće je nastupanje na prvim plivačkim takmičenjima. U pravilu u kategorijama mlađih pionira i pionira.

Treneri: Siniša Vulić, Nemanja Tešanović

 

PLIVAČKA ŠKOLA “OLYMP” 2
UZRAST 6-9
ČASOVA SEDMIČNO  3-4
TEHNIKE X
RAD NOGAMA X
RAD RUKAMA X
KORIŠĆENJE PLIVAČKIH REKVIZITA X
PLIVAČKI START X
TAKMIČARSKI OKRETI X
TEST “TAKMIČENJE” X
MEDALJE X
DIPLOMA O ZAVRŠENOJ ŠKOLI PLIVANJA “OLYMP” X

U pripremi

Plivaj brzo – takmiči se s radošću!

Uz plivanje do zdravijeg i kvalitetnijeg života!