Cjelovit razvoj ličnosti plivača

Plivački klub „Olymp” omogućava cjelovit, uravnotežen i postepen razvoj ličnosti svakog pojedinačnog plivača kroz sportski trening, kojim se razvijaju  morfološko-motoričke i funkcionalne sposobnosti plivača. Većina plivača dolazi u klub u uzrastu između 5 i 10 godina starosti. Plivanje kroz sportski trening, sportsko druženje i takmičenje postaje važno okruženje u kojem oni borave tokom narednih 5-10 ili više godina. U ovom periodu svjesno usmjeravamo razvoj njihovih ličnosti u sljedećim glavnim pravcima:

(1) Postepeno razvijanje sposobnosti da bolje kontrolišu svoje impulse, da povećaju kapacitete za prevladavanje stresa, da se manifestuju kao emocionalno stabilne, staložene i relaksirane ličnosti koje su u stanju da se suoče sa stresnim situacijama bez panične uznemirenosti.  (neuroticizam)
(2)  Postepeno razvijanje sposobnosti za ispoljavanje društvenosti i individualne socijabilnosti na kreativan način – na način koji dovodi do cilja. Ekstravertni plivači će bolje upravljati emocijama i problemima sa koncentracijom, a introvertni plivači će biti sve otvoreniji, sigurniji i veseliji. (ekstraverzija)
(3)  Postepeno razvijanje višeg nivoa intelektualne radoznalosti, imaginativnosti, sposobnosti prihvatanja različitosti, svijesti o nužnosti promjene, kao i nezavisnosti mišljenja. O svojim unutrašnjim doživljajima će razgovarati sa trenerima, naučiće kako da ih razumiju i pretvore u kreativnu akciju. (otvorenost)
(4) Plivački uspjeh je uglavnom individualno postignuće, ali put do njega vodi kroz grupni napor. Plivači vremenom uče da  simpatišu i saosjećaju sa drugim plivačima, pomažu im i doživljavaju da se drugi plivači na isti način ponašaju prema njima. (saradljivost)
(5) Plivači postepeno postaju savjesnije ličnosti, što se manifestuje kroz snažnu volju usmjerenu ka postizanju cilja, tačnost, pouzdanost, sposobnost planiranja i izvršavanja zadataka kao aspekta samokontrole. (savjesnost)

Anti-doping

Plivački klub „Olymp” uvijek i na svakom mjestu podržava mjere i aktivnosti koje su usmjerene protiv dopinga u plivanju. Naše trenere edukujemo o anti-dopingu. Naše plivače edukujemo i vaspitavamo da plivačke rezultate ostvaruju časno. Anti-doping mjere su ugrađene u sve klupske dokumente.


Fer-plej

Plivački klub „Olymp” uvijek i na svakom mjestu podržava ponašanja prema dogovorenim pravilima sporta i obzirno prema sebi, drugim sportistima i prema sportskoj okolini. Od svih svojih članova zahtijevamo da se drže dogovorenih pravila, da se odreknu nepravedno stečenih prednosti, da poštuju svoje protivnike u sportu i da prihvate druge i drugačije. Mjere za promociju fer-pleja su ugrađene u sve klupske dokumente.


Osjećaj pripadnosti

Plivački klub „Olymp” je velika porodica u kojoj nastavljamo rad prethodnih generacija plivača i trenera. Od svih članova se očekuje da ime i simbole kluba nose časno i ponosno, da se zalažu za promociju vrijednosti kluba i da pomognu u tome da klub bude bolji uvijek kad to mogu. Klub je otvoren za sve svoje bivše članove.


Profesionalni razvoj trenera

Treneri su najveća trajna vrijednost našeg kluba. Treneri Plivačkog kluba „Olymp” mogu biti samo vrhunski sportski stručnjaci, koji su u stanju da našim članovima ponude visok nivo sportskog treninga usklađen sa njihovim uzrastom, sposobnostima i sportskim ambicijama. Insistiramo na stalnom usavršavanju trenera i podržavamo ga. Od naših trenera očekujemo da budu aktivni članovi stručnih udruženja, da razvijaju i održavaju odnose sa drugim plivačkim stručnjacima, kao i da prihvataju funkcije i položaje u plivačkim i sportskim savezima.


Profesionalno vođenje

Naša vizija Plivačkog kluba „Olymp” kao vodećeg plivačkog kluba i kluba koji nameće visoke standarde se ostvaruje kroz predan, profesionalan, transparentan i zakonit rad organa upravljanja klubom.